قنات کيش

درباره قنات کيش:

قدمت قنات کيش بيش از ۲۵۰۰ سال می باشد که در قدیم آب شيرين قابل شرب ساکنان جزيره را تامين مي‌کرده است. از نظر طول رشته قنات و يا عمق چاه‌ها قنات كيش به هیچ وجه قابل مقايسه با قنات‌هاى ديگر نيست‌،ولی با توجه به شيب بسيار كم جزيره‌، چگونگى هدايت آب‌هاى زيرزمينى به سطح زمين در كيش بسيار اهمیت داشته و نشان دهنده این است كه در زمان خود از پيشرفته‌ترين روش‌ها براى حفر قنات استفاده مى‌كرده اند.امروزه مجموعه قنات با تغيير كاربري به يک شهر زير‌زميني شگفت‌انگيز تبدیل شده که وسعت آن بيش از ۱۰۰۰۰ متر مربع است و در حال حاضر به آن کاريز کيش گفته مي‌شود.کارگزاران با تجربه زحمت تمام طراحي ها را کشيده و مي کوشند تا در پروژه بازسازي این قنات (کاريز کيش) ضمن حفظ بافت تاريخي آن کاربری های تازه ای از اين شهر زير زمينی به دست آورند.

جهت رزرو و خرید تور کیش و اطمینان حاصل کردن از بهترین قیمت ها با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.