خانه اعیانی کیش

یکی از پر بازدید ترین جاذبه های گردشگری جزیره کیش خانه اعیانی کیش است. این جاذبه جز بندر حریره میباشد.

کاشی هایی به شکل ستاره در خانه ها میباشد که به دوران ایلخانیان برمیگردد. همچنین این کاشی ها در تخت سلیمان و سلطانیه دیده میشود. این اثر تاریخی متعلق به یکی از ثروتمندان کیش بوده است. از این رو این جاذبه نظر اکثر گردشگران تور کیش را به خود جلب کرده است.

خانه اعیانی کیش شامل خانه‌های بسیار قدیمی و بزرگ است که چند خانوار در این منطقه خلیج فارس زندگی میکنند. این خانه های باستانی در شهرهایی همچون کاشان و یزد نیز به چشم میخورد. تماشای این منطقه برای مسافران عزیز تور کیش خالی از لطف نیست و گردشی خاطره انگیز را برای میهمانان تور کیش رغم خواهد زد.