پاراسل و تیوب سواری کیش

پاراسل و تیوب سواری کیش یکی از تفریحات آبی هیجان انگیز برای جوانان بر فراز دریا است. این ورزش آبی بصورتی است که گردشگران کیش سوار چتر پارسل شده و توسط یک ریسمان به طول حدود 150 متر توسط یک  قایق با سرعت نسبتا بسیار بر روی دریا کشیده می شوند.دیدن ساحل کیش و مناظر سواحل نقره فام  زیر آسمان آبی و روی آب های نیلگون در ارتفاع  50 لغایت 60 متری لذت و آرامشی وصف ناپذیر را به گردشگران تور کیش به ارمغان می آورد. گردشگران تور کیش می توان از این مکان زیبا لذت ببرند.